Damoz

About Victor Damoz

Sáng lập cộng đồng TNĐT và là chuyên gia tài chính cá nhân, nhà đào tạo, và nhà đầu tư có 7 năm kinh nghiệm thực chiến.
Chuyên gia

THẤT BẠI CÀNG SỚM THÀNH CÔNG CÀNG SỚM

Ở trường học chúng ta được dạy rằng không được phép sai phạm, nếu như mắc sai lầm thì bạn sẽ thất bại, bởi vì vậy khi người ta mắc sai lầm thì rất nhiều người sẽ từ bỏ, bởi

Go to Top