Nhà đầu tư bên trong là một người đầu tư từ phía bên trong cơ hội và có khả năng kiểm soát sự quản lý ở một mức độ nào đó. … Một công chức, giám đốc hay những cổ đông mà nắm giữ từ 10% trở lên số lượng cổ phiếu phát hành của một công ty chính  những nhà đầu tư bên trong.

Các triệu phú thường là nhà đầu tư BÊN NGOÀI: họ đầu tư vào cổ phiếu đã lên sàn và mọi thứ đã rõ ràng.

Các tỷ phú thường là NĐT BÊN TRONG: họ đầu tư vào cổ phiếu trc khi lên sàn trước khi cp niêm yết ra ngoài công chúng và mọi thứ chưa rõ ràng. (Tôi là nhà đầu tư bên trong)

NĐT Bên Trong: họ đầu tư đất khi nó mới chỉ là dự án, chưa có đường, chưa có tiện ích, mọi thứ chưa hình thành, họ đầu tư tiềm năng tăng trưởng tương lai, nđt bên ngoài chưa biết đến nó, họ đầu tư vào cty trc khi lên sàn.

Họ mua cổ phiếu trước khi lên sàn, mọi thứ chưa rõ ràng, họ đầu tư vào tầm nhìn và tiềm năng tăng trưởng tương lai, họ mua cổ phiếu dưới giá thị trường, giá phát hành.

NĐT Bên Ngoài: đầu tư BĐS khi mọi thứ xung quanh đã đc hình thành, đã có đường, có tiện ích, cư dân đông đúc.

Họ đầu tư vào các cổ phiếu đã lên sàn, đã tăng trưởng, đã rõ ràng, giá tài sản đã tăng, tài sản an toàn hơn, họ phải dùng công cụ và trí óc phân tích để thi đấu với nhiều người để thắng cuộc chơi.

NĐT thông minh họ kiếm lợi nhuận ngay từ lúc MUA, NĐT bình thường họ chỉ kiếm lợi nhuận khi BÁN.

Hãy nhớ rằng để trở thành nhà đầu tư thông minh

Lợi nhuận kiếm được là khi bạn mua chứ không phải khi bán.

 Aleo là gì? Cơ hội triệu đô x100 tài sản mùa up Trend, 3 tháng Hồi Vốn, tạo thu nhập thụ động hàng ngày