admin

About admin

Chào bạn! tôi là Trương Văn Hòa người sáng lập ra cộng đầu Thu Nhập Đầu Tư hơn 30.000 người theo dõi, đam mê của tôi là chia sẻ kiến thức đầu tư, kinh doanh giúp mọi người gia tăng được thu nhập thụ động.

Trương Văn Hòa chia sẻ công thức quản lý tài chính cá nhân giúp thay đổi cuộc đời

2019-10-14T18:06:28+07:00

Đây là công thức quản lý tài chính cá nhân đã giúp tôi thay đổi cuộc đời, giúp t [...]

Trương Văn Hòa chia sẻ công thức quản lý tài chính cá nhân giúp thay đổi cuộc đời2019-10-14T18:06:28+07:00

Làm thế nào một cụ ông 78 tuổi kiếm 1400$ trong 4 tháng từ Internet?

2019-10-02T22:16:12+07:00

Ông Thiều ngồi cạnh tớ năm nay đã 78 tuổi rồi, nhưng ông ấy đang kiếm đc 1200$ 4 [...]

Làm thế nào một cụ ông 78 tuổi kiếm 1400$ trong 4 tháng từ Internet?2019-10-02T22:16:12+07:00

4 Nguồn Thu Nhập Quyết Định Bạn Giàu Hay Nghèo – Thu Nhập Đầu Tư

2019-09-26T16:49:35+07:00

Chào bạn hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 nguồn thu nhập quyết định cuộc sống c [...]

4 Nguồn Thu Nhập Quyết Định Bạn Giàu Hay Nghèo – Thu Nhập Đầu Tư2019-09-26T16:49:35+07:00