admin

About admin

Chào bạn! tôi là Trương Văn Hòa người sáng lập ra cộng đầu Thu Nhập Đầu Tư hơn 30.000 người theo dõi, đam mê của tôi là chia sẻ kiến thức đầu tư, kinh doanh giúp mọi người gia tăng được thu nhập thụ động.

Bạn không thể nghe lời khuyên kiếm tiền từ một người không có tiền

2019-07-26T17:29:23+07:00

Bạn không thể nghe lời khuyên kiếm tiền từ một người không có tiền vì họ sẽ khuy [...]

Bạn không thể nghe lời khuyên kiếm tiền từ một người không có tiền2019-07-26T17:29:23+07:00

Cách nắm bắt thời điểm vàng để đầu tư thành công theo quy luật tự nhiên.

2019-07-10T17:49:05+07:00

Đây là bài viết mà tôi ngộ ra khi ngắm sóng biển đánh tụt quần... Đến 1 cảnh giớ [...]

Cách nắm bắt thời điểm vàng để đầu tư thành công theo quy luật tự nhiên.2019-07-10T17:49:05+07:00