Làm thế nào để tạo thu nhập thụ động và gia tăng số lượng Bitcoin lên 270%

Chiến lược đầu tư 0đ thành 2,5 tỷ sau 10 tháng

Kỳ quan thứ 8 của thế giới đó chính là lãi kép, làm liên tục chiến lược này sẽ giúp bạn nhanh chóng nhân gấp nhiều lần số tài sản của mình, Những người giàu nhất trên thế giới đều tìm kiếm và xây dựng hệ thống, hầu hết người khác thì chỉ tìm kiếm công việc.

>Link tải file excel tính lãi suất kép<

NHÀ ĐẦU TƯ NÊN NHỚ

Nguyên tắc #1: Không bao giờ để mất tiền;
Nguyên tắc #2: Không bao giờ quên nguyên tắc #1;

CHIẾN LƯỢC TÁI ĐẦU TƯ NHẬN LÃI SUẤT KÉP

# Ưu tiên việc thu hồi toàn bộ gốc trước, sau đó mới tái đầu tư hoặc tích trữ từ lãi.

# Không bao giờ coi lãi là lãi, chỉ khi lãi bằng gốc, thì gốc chuyển thành lãi.

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG LÃI SUẤT KÉP:

1: Phải bảo toàn vốn, khi nhận đủ vốn rồi mới tái đầu tư.
Ví dụ: Đầu tư gói 1000$, thì nhận lãi đủ 1000$ rồi sau đó mới bắt đầu tái đầu tư.
2: Nếu tái đầu tư ngay thì đảm bảo không đầu tư quá 20% số tiền bạn có.
3: Sau khi đã thu hồi đủ vốn thì bắt đầu tái đầu tư liên tục (thậm chí khô máu)
4: Phải đảm bảo bạn có nhiều nguồn thu nhập khác nhau
5: Không bao giờ được quên 4 nguyên tắc trên

Làm thế nào để tạo thu nhập thụ động và gia tăng số lượng Bitcoin lên 270%

Bởi: Trương Văn Hòa