2 Sự khác biệt giữa ĐẦU CƠ và ĐẦU TƯ

Bước chân vào lĩnh vực tài chính khi chưa có kiến thức, chúng ta bị người chia sẻ thiếu kiến thức vô tình hoặc cố ý NHỒI NÃO bởi hai từ ĐẦU TƯ rồi từ đó cứ bỏ tiền ra