Blockchain là gì? Tại sao Bitcoin, Vàng, BĐS tăng giá?

Hiện nay có rất nhiều người tham gia đầu tư tài chính, đầu tư đồng này đồng kia nhưng thực tế là họ không hiểu bản chất của đầu tư, bản chất của Blockchain là gì ? Tại sao tài