mainnet và testnet là gì

mainnet và testnet là gì