Video: 8 bài học làm giàu từ Robert Kiyosaki

Video: 8 bài học làm giàu từ Robert Kiyosaki

Hướng dẫn tạo thu nhập thụ động từ DOGECOIN:http://thunhapdautu.com/doge

Bài học thứ nhất: Người giàu không làm việc để kiếm tiền, họ bắt tiền làm việc cho họ.

Bài học thứ hai: Tại sao người giàu phải học về tài chính

Bài học thứ ba: Người giàu quan tâm đến việc kinh doanh của chính mình.

Bài học thứ tư: Người giàu thông minh về tài chính và thành lập doanh nghiệp của mình.

Bài học thứ năm: Người giàu tạo ra tiền.

Bài học thứ sáu: Người giàu làm việc để học chứ không làm việc để kiếm tiền.

Bài học thứ bảy: Người giàu phải biết vượt qua được những chướng ngại vật.

Bình luận

comments

2018-08-14T11:46:29+00:00 By |Categories: Kiến thức|Tags: , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

BÍ MẬT ĐẦU TƯ TIỀN ĐIỆN TỬ COIN

Tiết lộ bí mật kiếm tiền tỷ từ đầu tư coin và chiến lược đầu tư thông minh, Bạn sẽ không bị mất hàng trăm triệu tiền NGU sau này.