Áp dụng công thức quản lý tiền này bạn sẽ có ngay ít nhất 10 triệu mỗi năm mà không cần phải làm thêm, không cần phải làm gì hết.