Thị trường tài chính là một thị trường trong đó mọi người và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính , các hàng hoá và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao dịch thấp và tại các giá cả phản ánh cung và cầu . Các chứng khoán bao gồm cổ phiếu và trái phiếu và các hàng hóa bao gồm kim loại quý hoặc hàng hóa nông nghiệp .

Có cả các thị trường nói chung ( trong đó nhiều hàng hóa được giao dịch) và các thị trường chuyên ngành ( trong đó chỉ có một hàng hóa được giao dịch ) .

Thị trường làm việc bằng cách đặt nhiều người mua và người bán quan tâm , trong đó có các hộ gia đình , các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ , trong một “nơi”, do đó làm cho họ tìm thấy nhau dễ dàng hơn .

3 Nhóm người cơ bản trong thị trường tài chính :

+ Chủ dự án , sàn

+ Nhà kinh doanh

+ Nhà đầu tư

Khi mới tham gia vào thị trường này thì bạn cần trang bị cho mình những kiến thức gì để có thể gia tăng lợi nhuận đột phá . Hãy xem video và ghi nhớ những nguyên tắc quý báu bạn nhé !

Nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân mình biết đến cơ hội giúp chúng ta hiểu thêm kiến thức về thị trường và các nhà đầu tư gia tăng hàng ngày .

Đọc thêm : Trade BO là gì ? Hướng dẫn kiếm tiền tại nhà lợi nhuận từ 3% – 10% mỗi ngày