Đừng xin lời khuyên từ người khác cho đến khi bạn biết Nguyên Tắc này

Trên con đường khởi nghiệp, trải qua vô vàn những thử thách và sóng gió. Những khó khăn đó sẽ đánh gục bạn hay giúp bạn đứng vững hơn trong cuộc đời. Hãy tìm hiểu video và đúc rút ra những kinh nghiệm giúp bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống.