Đừng bao giờ đầu tư cho đến khi bạn đọc được điều này!

Năm 18 tuổi, tôi bán lô đất 500m2 của gia đình với giá 500 triệu, để dành 200 triệu để học đại học và mở tiết kiệm để nhận lãi hàng tháng. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc cày