Bài học đắt giá của kẻ ăn mày siêu đẳng

Thảo luận ngắn giữa Mr X và Mr H (đáng đọc) – Có 1 ngày tại chợ xuất hiện thêm 1 kẻ ăn xin. Có vài người cho hắn ít tiền nhưng đa số không cho. Hắn xin lại địa