Xem video hướng dẫn đăng ký và KYC tài khoản sàn OKX bên dưới dễ dàng nhanh chóng.

Hướng dẫn thanh khoản, Mua bán, nạp rút tiền trên sàn OKX

Hướng dẫn trade spot, margin, futures trên sàn OKX

Đăng ký tài khoản OKX miễn phí và được tham gia nhóm Trade coin kiếm tiền lợi nhuận 5-10% mỗi ngày ngay hôm nay tại đây: https://thunhapdautu.com/group-trade-coin/