Làm thế nào để kiếm 2,4 tỷ trong 1 năm với vốn chỉ 100$

Công thức để kiếm 2,4 tỷ trong 1 năm với số vốn chỉ 100$, hoàn toàn khả thi và có thể áp dụng, áp dụng chiến lược lãi suất kép và chiến lược đầu tư thông minh bạn có thể