Tài sản tiêu sản là gì ? Làm thế nào để gia tăng thu nhập gấp 10 lần

https://youtu.be/8NEMfnruCtU Tiền bạc không làm cho bạn giàu, mà tài sản mới giúp bạn trở lên giàu có - Robert Kiyosaki Khi bạn phân biệt được đâu là tài sản , đâu là tiêu sản , Những kiến thức này