Công thức quản lý tài chính 2 cái xô và chiến lược đầu tư thông minh

https://www.youtube.com/watch?v=NcA2vxru0yk https://youtu.be/QiM-kQ3D4Uk https://www.youtube.com/watch?v=FX8VSTKRQf4 Những người giàu có luôn xem mỗi tờ tiền như những hạt giống để tạo thêm tiền. Đối với họ, mỗi hạt giống đó đều có thể phát triển thành cây đại thụ. Vì vậy, nếu