17 bí mật tư duy triệu phú sự khác biệt giữa Người giàu và người nghèo

https://youtu.be/I8KnJ3QPtOE Người giàu và người nghèo -Nếu bạn muốn làm một cái gì đó lớn lao hơn , thì phải tiến lên với tất cả đam mê và cả sự đói khát của mình . Thực sự là phải dùng