3 loại người trong đầu tư

Bỏ ra vài tỷ đồng để đầu tư khởi nghiệp còn không sợ thất bại, không biết có thành công không?, thanh khoản tốt không? tăng trưởng không? Mà bảo bỏ ra 1000$ đầu tư vào thị trường thì "để