Làm thế nào để ra quyết định đúng giúp kiểm soát rủi ro trong đầu tư

https://youtu.be/WZPFqXCq7qY Xem video tại đây Làm thế nào để ra quyết định đầu tư một cách đúng đắn và an toàn nhất? Trong đầu tư luôn có rủi ro nhưng tỷ lệ rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng