QUAN TRỌNG!

(Thêm email chúng tôi vào danh sách trắng, Nếu không tìm thấy email của tôi thì bạn vào hòm thư spam)

Làm theo hướng dẫn bên dưới để đảm bảo bạn sẽ nhận được email quan trọng từ chúng tôi gửi đến hòm thư của bạn trong tương lai.

  1. 1.Gắn dấu sao và đánh dấu thư này là quan trọng
  2. 2.Thêm địa chỉ email chúng tôi vào danh bạ

Xem video hướng dẫn

Bạn sẽ nhìn thấy email của chúng tôi sẽ nằm trong hộp thư đến của bạn ở mục “Hộp thư chính” trong tương lai!

PS: Với những nền tảng email khác như (Yahoo, AOL, Hotmail, …) vui lòng thêm chúng tôi vào trong danh bạ của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, có thể bấm vào đây để nhận được trợ giúp (dùng google dịch bởi vì nó là tiếng Anh)

Truy cập trang: https://thunhapdautu.com