Đây là công thức quản lý tài chính cá nhân đã giúp tôi thay đổi cuộc đời, giúp tôi mua được nhà hà nội và sở hữu xe ô tô từ việc quản lý những đồng tiền nhỏ lẻ.