Vui Lòng XÁC NHẬN EMAIL!

Vui Lòng
XÁC NHẬN EMAIL!

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận quà tặng! Chỉ cần 1 bước nhỏ nữa trước khi chúng tôi có thể gửi quà tặng tới bạn.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận quà tặng! Chỉ cần 1 bước nhỏ nữa trước khi chúng tôi có thể gửi file pdf "13 hướng dẫn thiết lập mục tiêu" tới bạn.

Kiểm tra email trong: Inbox/ Update/ Spam...

Đi tới hòm thư và kiểm tra trong phần "Chính, Mạng Xã Hội, Quảng Cáo, Thư rác..."

Mở email để xác nhận đăng ký:

Tìm email do tôi gửi từ địa chỉ "me@truongvanhoa.com",  Mở nó và bấm vào đường link để hoàn tất

Click vào đường link để xác nhận

Khi bạn nhấp vào liên kết trong email, địa chỉ email của bạn sẽ được xác nhận và hệ thống sẽ tự động gửi email chứa quà tặng tới bạn ngay lập tức.

© 2020, Thu Nhập Đầu Tư

Scroll to Top