Vui Lòng XÁC NHẬN EMAIL!

Vui Lòng
XÁC NHẬN EMAIL!

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận quà tặng! Chỉ cần 1 bước nhỏ nữa trước khi chúng tôi có thể gửi quà tặng tới bạn.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận quà tặng! Chỉ cần 1 bước nhỏ nữa trước khi chúng tôi có thể gửi quà tặng tới bạn.

Kiểm tra email trong: Inbox/ Update/ Spam...

Đi tới hòm thư và kiểm tra trong phần "Chính, Mạng Xã Hội, Quảng Cáo, Thư rác..."

Mở email để xác nhận đăng ký:

Tìm email do tôi gửi từ địa chỉ "[email protected]",  Mở nó và bấm vào đường link để hoàn tất

Click vào đường link để xác nhận

Khi bạn nhấp vào liên kết trong email, địa chỉ email của bạn sẽ được xác nhận và hệ thống sẽ tự động gửi email chứa quà tặng tới bạn ngay lập tức.

QUAN TRỌNG: Thêm email vào danh sách trắng

Để tránh thư của chúng tôi vào spam ở những lần sau, và không bỏ lỡ những tin tức quan trọng, bạn cần thêm dấu sao. và đánh dấu là quan trọng, Xem video hướng dẫn.

© Thu Nhập Đầu Tư Group

DMCA.com Protection Status