Đừng để báo trí truyền thông đánh mất đi cơ hội làm giàu của bạn

Từ nhiều năm trước báo chí và truyền hình luôn cảnh báo người dân Bitcoin là lừa đảo.  Còn bây giờ thì báo chí và truyền hình cũng như pháp luật Việt Nam họ gọi Bitcoin là hàng hoá và