Defi là gì? Những tiện ích vượt trội của DeFi

DeFi là gì? “DeFi” là viết tắt của Phân quyền Tài chính, đó là một thị trường ngách tập hợp tất cả các dApp tài chính (ứng dụng phi tập trung) được xây dựng dựa trên các blockchain hiện có.