Làm thế nào để thành công trong lĩnh vực đầu tư tài chính?

Tôi đã thấy rất nhiều người bị mất tiền ở thị trường tài chính. Và họ nói với tôi rằng, tôi đã thua một vài lần và bây giờ tôi không giám bắt đầu lại nữa. Vậy tại sao lại