Telegram là gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Telegram từ A-Z

Video hướng dẫn cài đặt Telegram bên dưới... https://www.youtube.com/watch?v=8TXYksjsWqg Telegram là gì? Là một ứng dụng nhắn tin tương tự như Whatsapp, Viber, Facebook Messenger ở nước ngoài hay là Zalo ở Việt Nam. Telegram được phát triển bởi