Cách Xử Lý Lời Từ Chối Của Khách Hàng

Có rất nhiều bạn hỏi tôi là : "Anh ơi em không cách nào bán được cho  khách,Anh ơi nói gì khi khách từ chôi?" Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những câu mà khách hàng hay