Hướng dẫn tạo MyEtherwallet ví lưu trữ ETH và tocken ICO

Myetherwallet là gì? Ví myetherwallet là loại ví trữ coin đặc biệt có chức năng gửi nhận Ethereum, và trữ các loại tocken coin ICO, điều đặc biệt ở đây là myetherwallet cho phép bạn tạo ví lạnh và không