Làm giàu ít vốn – Xây dựng mô hình kinh doanh gì lời nhiều vốn ít ?

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi xây dựng mô hình kinh doanh riêng cho mình mà có thể làm giàu ít vốn chưa ? Việc cân đo đong đếm kinh doanh truyền thống và kinh doanh online để tìm