Cụ ông 80 tuổi kiếm 5000$ trên internet bằng cách tự học chỉ với chiếc máy tính

XEM VIDEO BÊN DƯỚI https://youtu.be/idrJvZqIEpo https://youtu.be/co0ciQY-TS0 Đây là ông Thiều, năm nay ông đã 80 tuổi, ông là người truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi và các bạn trẻ về kiếm tiền trên internet, một tấm gương nghị lực