Metaverse là gì ? Và 6 dự án tiêu biểu của trends Metaverse

Mới đây ngày 28/10, ông Mark Zuckerberg - CEO Facebook đã chính thức công bố đổi tên mạng xã hội Facebook thành Metaverse. Một kỷ nguyên công nghệ tầm cao mới ra đời, ông Mark Zuckerberg muốn hướng tới tương