4 dạng đòn bẩy giúp bạn nhanh giàu

https://youtu.be/wHnc6-FQ-Ws Có một câu nói mà tôi đã học được cách đây 5 năm về trước (Bài này viết năm 2015), nhờ câu nói ấy đã giúp tôi đi nhanh và xa hơn rất nhiều ngoài sức tưởng tượng của