Tại sao cứ 3 phút lại có 1 công ty phá sản

Theo ước đoán hiện nay trên thế giới: -Cứ 3 phút lại có một công ty phá sản -Cứ 32 giây lại có một giám đốc mới -Cứ 15 phút có một công ty thay đổi giám đốc -Có tới