Làm thế nào để mở thẻ tín dụng vay 30-80 triệu và cách rút tiền

https://www.youtube.com/watch?v=rrwfA5tV7iI