Coin là gì ? Token là gì ? Sự khác nhau như thế nào ?

Bạn là người mới chưa biết đến thị trường Crypto hoặc bạn đã từng tìm hiểu về nó thì chắc hẳn đã từng biết đến thuật ngữ " Coin " và " Token " rồi. Vậy đã bao giờ bạn