Phần 1-Bản Chất Thật Sự của Thị Trường Tài Chính

https://youtu.be/Fi5sMatu-rM 1.1 - Làm Nghề Tài Chính sao cho Đúng Đạo – Bền Vững – Thành Công – Hạnh Phúc. bản chất của Thị trường tài chính là 1 Chiến Trường đúng nghĩa. Là nơi mà khi có 1 người