nguyenson

About Adam Trần

Chuyên gia phân tích thị trường, 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh việc đầu tư, hiện đang là Admin của TNĐT và là chuyên gia đào tạo đầu tư tài chính.
Go to Top