Đây là 4 cách kiếm tiền tỷ từ thị trường tài chính, đây là hình thức phổ biến nhất mà tôi đang tham gia trong thị trường tài chính trong suốt 5 năm qua.